Series

Life

Thoughts, Feelings and Opinions

Articles in this series

Viết lách có quan trọng không?

Jul 5, 20217 min read 66 views

Bằng một cách nào đó, trong đầu tôi luôn có nhận thức rằng việc viết lách nói chung hay viết blog nói riêng là một kỹ năng rất quan trọng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Điều này không hề mới đối với tôi, không phải tôi vừa mới nhận ra ngày h...

Viết lách có quan trọng không?