Series

Notes

So as not to forget

Articles in this series

Ghi chép nhanh topic Marketing Essential của Harvard ManageMentor

Jul 28, 201912 min read 9 views

Tình cờ đăng ký chương trình đào tạo trực tuyến của Harvard ManageMentor do công ty tôi đang làm việc tổ chức. Cũng là một cách để thử tìm hiểu cái mới. Để việc học và tìm hiểu nó không bị trôi qua đầu, tôi sẽ ghi chép lại một chút với mỗi topic mà t...

Ghi chép nhanh topic Marketing Essential của Harvard ManageMentor
Hướng dẫn lắp công tắc điều khiển xuyên tường CQ-802 cho quạt