Series

Review

Researching, Using and Feeling

Articles in this series

Google App Engine vs Heroku

Dec 22, 20204 min read 45 views

Tôi là 1 fan của Heroku vì tính tiện dụng và đặc biệt là giá trị của nó đối với các developer và các ứng dụng nhỏ. Tuy nhiên, gần đây tôi có phát triển dự án CVEData, dự án này đòi hỏi mức độ dữ liệu lớn và các gói của Heroku có vẻ không còn hợp lý n...

Google App Engine vs Heroku
Phim The Vietnam war - những điều đọng lại
Windows, Mac hay Ubuntu
Review sách combo Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn - Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con