Code Ruby on Rails trên RubyMine Windows như thế nào?

Code Ruby on Rails trên RubyMine Windows như thế nào?

·

1 min read

Nghe chừng rất dễ nhưng không note lại thì sẽ rất dễ bị loay hoay. Bản thân Ruby viết cho Opensource chủ yếu nên việc dev trên Windows sẽ có đôi chút bất tiện. Nếu bạn start như các guide thông thường là Cài RubyInstaller xong rồi trên RubyMine chọn đến SDK rồi bundler là chạy. Đời không như là mơ khi thiếu rất nhiều thư viện khác nhau mà không được build trên Windows.

May quá quay lại trang chủ Jetbrains thì thấy ngay bài hướng dẫn confluence.jetbrains.com/display/RUBYDEV/Ho..

Đại khái RubyMine có tính năng rất tuyệt vời là remote SDK, tức là khi chạy, debug sẽ dùng Ruby SDK ở 1 máy khác được khai báo tại phần ruby SDK

image.png

Trong hướng dẫn trên thì Jebrains có sử dụng Vagrant, một dạng cầu nối giữa RubyMine với máy ảo Virtualbox. Tuy nhiên, đấy là hướng dẫn được viết khi Windows chưa có WSL. Như 1 bài tôi đã có nói, WSL là tính năng tuyệt vời mà Windows mang đến cho những ai thích opensource. Bạn hoàn toàn có thể add remote SDK là WSL trên RubyMine (Link confluence.jetbrains.com/display/RUBYDEV/Ho..)

image.png

Sau đó là code và chạy nhưng bình thường thôi. Quá tuyệt vời!

image.png