Blog Author Picture

cuongmx

I'm a developer working in cyber security. My regularly IDE is MS Word.

Chuyện gì đang xảy ra với Medium tại Việt Nam

Aug 11, 20218 min read 32 views

Cách đây khoảng vài tháng, không hiểu vì lý do gì tôi không còn truy cập được trực tiếp dịch vụ Medium, hỏi han bạn bè thì mọi người cũng bị tình trạng tương tự. Cũng may tôi chưa xuống tiền mua gói membership không thì chắc khóc ròng mất mấy tháng. ...

Chuyện gì đang xảy ra với Medium tại Việt Nam
Tùy chỉnh giao diện trên HashNode
Viết lách có quan trọng không?
Google App Engine vs Heroku
Phim The Vietnam war - những điều đọng lại
CRUD trên RubyMine - Nhanh nhưng vẫn phải code nhiều