CRUD trên RubyMine - Nhanh nhưng vẫn phải code nhiều

CRUD trên RubyMine - Nhanh nhưng vẫn phải code nhiều

·

2 min read

Phải nói rằng Rails là một framework tuyệt vời với rất nhiều tiện ích đi kèm để developer có thể dễ dàng tạo ra các route, model hay controller nhanh chóng. RubyMine tuyệt vời hơn nữa khi đã tích hợp đầy đủ các công cụ ấy lên giao diện để có thể sử dụng nhanh chóng.

Như tiêu đề, 1 tính năng CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên RubyMine đã được hỗ trợ tương đối khi bạn có thể generate các đối tượng liên quan bằng một vài click, tuy nhiên thì impliment các đối tượng này ra chi tiết thì bạn vẫn phải code thêm (tôi mong muốn nhiều hơn, phải auto gen được tất cả thuộc tính cho model rồi các trang liên quan phải tự có form sẵn nhưng có vẻ hơi khó hoặc tôi chưa biết làm). Một lưu ý là tôi dev trên DB Mongo nên có thể đã không tận dụng được hết các hỗ trợ liên quan đến Model hoặc DB Rake Bài này sẽ note nhanh các bước thực hiện. Gồm 3 bước:

  1. Tạo model và khai báo các thuộc tính
  2. Tạo scaffold controller
  3. Tạo các form và code cho controller

Tạo model và khai báo các thuộc tính

Đơn giản thôi Tools > Ruby Rails Generator

image.png

Tạo xong ta sẽ có các model trong thư mục model

image.png

Khai báo bằng tay các thuộc tính là được

image.png

Tạo scaffold controller

Cũng đơn giản Tools > Ruby Rails Generator > Tìm scaffold_controller

image.png

image.png

Sau khi gen xong vẫn phải phải vào routes.rb để thêm routes bằng tay (không hiểu sao RubyMine không làm nốt công đoạn này.

resources :accounts, path: '/accounts'

Xong, như vậy đã tạo xong các object liên quan gồm: Route (đủ index, show, edit, delete), controller đủ các hàm cùng các view liên quan

image.png

Tạo các form và code cho controller

Cuối cùng là code view và controller thôi, nói chung hỗ trợ cũng tương đối nhiều rồi nhưng vẫn phải làm mấy việc tương đối mất thời gian với người ngại code html như mình.

image.png